ORTHODOX CHRISTIAN LOGO

Galatians 4:4-7

One of many exegesis of the following Bible vers: 4 But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. 6 And because you are sons, God […]

Galaterbrevet 4:4-7

Exegesis av denna text(En av många då man kan prata om detta länge): Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt […]

Convo with a non denominational

The following is what i come across a lot from non denominational “christians” JESUS DIDNT CALL YOU TO BE CATHOLIC, ORTHODOX, PENTECOSTAL, BAPTIST, OR ANY OTHER DENOMINATION HE CALLED YOU TO BE BORN AGAIN! “Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see […]

I am/ Εγώ εἰμι

There seems to be great doubt among very many people today who have no contact with the Apostolic Church to fumble in the darkness of self-love where you think you can do the best yourself. This is one of the biggest reasons why people fall wrong in the faith that the Holy Bible represents. If […]

Jag är / Εγώ εἰμι Vem är det som talar?

Det verkar råda stora tvivel hos väldigt många människor idag som inte har kontakt med den Apostoliska kyrkan att fumla i ett mörker av egenkärlek där man tror att man kan bäst själv. Detta är en av dem största orsakerna att folk hamnar fel i den tron som den Heliga Bibeln representerar. Om du läser […]