ORTHODOX CHRISTIAN LOGO

Låt oss gå in på detta ämne direkt. Vad innebär det att döma något för dennes levnadssätt? Jo, det innebär att du dömer om detta är rätt eller fel där du som dömer är den ultimata domaren.
Detta är emot min tro och jag försöker in i det sista, jag kan att hålla min Guds bud till oss människor att inte döma någon, för med det mått jag dömer så kommer jag själv att bli dömd. (Matt 7:1-2). Men innebär detta att jag måste acceptera varenda lilla sak som sker i min omgivning eftersom jag inte skall döma andra och att jag som en god kristen måste visa tolerans och acceptans emot samhällets anomali?

Det är här som folk går vilse i sin kristna identitet om dom ens är kristna tilla tt börja med, då dem tror att vara en god kristen är tillräckligt och att som god kristen så skall vi vända andra kinden till. Detta är vad världen vill att du skall göra och detta är det budskapet som antikrist vill att du skall ta till. Glöm inte att satan citerade helig bibel mot vår Herre och Gud Jesus Kristus. Förstår ni inte att en kristen inte vill ta del av det sjuka i denna värld utan tvingas leva i denna sjukdom som vi ser runt omkring oss i detta samhälle. Öppen sexualitet, transsexualitet, homosexualitet, porr, dejting appar, mord, våldtäkt, fylla, atheism eller kristen på ens egna villkor och allt vad folk nu gör och hittar på emot Gud är en skymf mot Gud. Sodom och gomorra på nytt.

Är du det minsta kristen så kan du inte acceptera och skall inte acceptera detta som sker i vårt samhälle men du tvingas att leva med det i din omgivning. Ordet stolthet går hand i hand med arrogans och högmod. Detta är motsatsen till dom kristna värderingarna som är underkastelse inför Guds vilja, lyhördhet till Guds vilja och Gudsfruktan. Om du accepterar samhällets normer som konstant ändras utefter vad våra ledare nu vill att du skall tro på så har du ingen fast punkt i livet att hålla fast vid. Vi som kristna har Jesus Kristus som vår fasta punkt som aldrig kommer att svika. Det är vår hörnsten och klippa, håller vi oss nära Honom så kommer vi aldrig att gå under trots att vi kommer att få svårigheter.

Regnbågsflaggan, även kallad prideflaggan, är en populär symbol inom HBTQ-rörelsen. Flaggans färger, rött, orange, gult, grönt, blått och violett, återspeglar mångfalden inom HBTQ-rörelsen och flaggan används ofta som en symbol för stolthet bland homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Ser ni verkligen inte kopplingen mellan detta och Guds vilja? Gud pratar om Kärlek men inte om denna världens kärlek utan Hans kärlek, kärlek i honom. Och varför just kärlek i honom må ni undra, jo för att han är sanningen, vägen och livet. I honom finns sann kärlek, sanning och liv. Prideflaggan är synonymt med stolthet, arrogans och högmod. Alla dessa frukter av anomali som Herren Gud avskyr då detta går emot Guds vilja.

Ordspråksboken 18:12 Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet är vägen till ära.

Psaltaren 59:13 Varje ord ur deras mun är synd. Låt dem fångas i sitt högmod med sina förbannelser och lögner.

Hosea 5:4 Deras gärningar hindrar dem från att vända tillbaka till sin Gud. En horisk anda råder bland dem, och Herren känner de inte.

Jag kan citera Helig bibel i evigheter men ni får tre verser bland många som bevisar att denna världens visdom är långt bort ifrån vad Gud vill för sitt folk. 1 kor 3:19 “Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet.” Förstår ni nu att vi som Kristna inte dömer någon för dennes handlingar utan vi accepterar inte dom. Detta är min rättighet som människa och som Kristen. Men du/ni som dömde mig för att ni trodde att jag dömde andra genom att jag aktivt tar avstånd från prideflaggans anomali, skall se dig/ er själva i spegeln och undra vilken sida av Gud du verkligen står på. För i sanningens skull så dömde du/ ni mig och sedan säger du att jag dömer andra och kritiserar mig. Detta kallas för hyckleri. Må ni finna Guds frid inom er och må Gud välsigna er som smädar mig då ni gör detta så ärar ni mig!

Så nej, du som inte accepterar andras synd dömer inte dem genom att inte acceptera deras synd.