ORTHODOX CHRISTIAN LOGO

Pratade häromdagen med en vän som är Kristen men som inte tillhör den Katolska och apostoliska kyrkan. Han undrade om inte det där med fastan inte var en religiös hittepå grej. Mitt svar var inte speciellt apologetiskt utan ett lite leende och enbart, Nej det är det inte. Ni förstår, bara för att jag eller någon annan som jag som brinner för apologetik så betyder det inte att man måste propagera för sin sak hela tiden och speciellt inte med bekanta som man vet att det är lönlöst just där och just då. Man får ta i beräkningen på, hur, var, när osv osv. Men faktum är att vi befinner oss i detta skick här i världen då vi inte kunde göra en enda sak. Nämligen att lyda Guds första regel och hans prov på vår fria vilja. Vilket är detta? Jo, du får inte äta av detta träd. Gud ger människan ett mat förbud som Eva och Adam totalt misslyckas med att hålla. Resultatet av detta misslyckande får vi leva med idag. När min vän sa till mig “är inte detta är religiöst hittepå” så kan jag jämställa det med vad ormen sa till dem först skapta 1 Mos 3:1 Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?

Som sagt så, ja, Gud har verkligen sagt det, och nej, det är inget hittepå för skulle vi läsa lite mera Helig Bibel så hittar vi följande 5 Mos 12:23 Men håll orubbligt fast vid att inte förtära blodet. Blodet är livet, och du får inte äta livet tillsammans med köttet. Och detta gäller allra högst ännu idag. Blod är liv och Kristus förklara detta tydligt i Johannes kap 6. 1 Kung 13:17 Av Herren fick jag befallning att ingenting äta eller dricka här och att inte vända tillbaka den väg jag kommit.« Gud ger dessa förbud om och om igen i den Heliga Skriften på liknande sätt. Mark 2:19-20 Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta. Så nu kan man även läsa att det gäller inte bara i GT men även i NT att fastan skall efterlevas och detta är ett bud av Kristus till oss. Vi läser följande: Matt 6:16 När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Läs själva Jesaja 58:2-12 och där har ni några exempel på hur man inte skall göra när vi fastar men sedan så får vi oxå veta vad Gud vill att vi gör när vi fastar. Ta lärdom av detta och tänk om och tänk rätt.

Problemet som existerar här är att dem som inte är en del av den Katolska och apostoliska kyrkan har inte en susning om när och vad man gör när man fastar och vilka regler som gäller. Därför verkar detta som ett religiöst hittepå för dom oinvigda i den sanna tron. Ibland är det faktiskt så att ignoransen är väldigt stor för dom som är utanför men desto större uppgift för oss på insidan att faktiskt ge dem den korrekta bilden, men detta enbart ifall dom andra vill lyssna. Vill dom inte lyssna så lägg inte mera tid på det utan gå vidare.

Heliga Johannes Chrysostomos ang Matt 6:16 De döljer sig själva med en falsk friskrivning som är värre än deras faktiska synd. “Jag gör detta”, säger de, “för att jag inte ska förolämpa de många [som förväntar sig att jag ska fasta].” Vad säger du? Den gudomliga lagen befaller detta [fasta], och ändå säger du att du orsakar “anstöt” genom att lyda? Om du praktiserar den inre fastan orsakar du anstöt, men om du inte fastar inåt [men gör en uppvisning i att fasta utåt], så är det tvärtom, du orsakar inte anstöt – finns det något dummare än detta? Varför slutar du inte vara värre än hycklarna [du kritiserar], fördubblar ditt eget hyckleri, och funderar istället på vilka ytterligheter denna stora ondska leder? Känner du någon skam nu när vi tittar på betoningen [av stycket] framför oss? För Jesus säger inte bara att de visar sig, utan han riktar [en ännu mer] häftig attack mot dem när han säger: “De vanställer sina ansikten.”

Theofylact of Ohrid ang Matt 6:17 Dom äldre smörjde sig med olja efter att ha badat som ett tecken på deras glädje och välbefinnande. Så du, o läsare, borde verka glad när du fastar. Oljan som används för att smörja förstår vi också betyda allmosor. Vårt huvud är Kristus, som vi bör smörja med barmhärtighetsgärningar; och vårt ansikte, det är våra sinnen, bör vi tvätta med ångers tårar.

Augustine av Hippo ang Matt 6:18 Om någon gör något med avsikten att få jordisk vinst, är det ens hjärta på jorden. Hur kan ett hjärta vara rent medan det välter sig i leran? Å andra sidan, om den fästs på himlen kommer den att vara ren, för allt som är himmelskt är oförorenat. En sak blir oren om den blandas med ett basämne, även om det andra ämnet inte är vidrigt i sin egen natur. Guld, till exempel, försämras av rent silver om det blandas med det. Så är också vårt sinne orenat av en önskan om jordens ting, även om jorden själv är ren i sin egen klass och i sin egen ordning.

Theofylact of Ohrid ang Matt 6:19 Efter att först ha kastat ut fåfängas sjukdom genom vad Han sa tidigare, talar han nu om icke-besittande. Ty män äger mer än de behöver på grund av fåfänga. Han visar hur olönsam jordisk skatt är – mal och korruption förtär mat och kläder, och tjuvar stjäl guld och silver. Sedan, i förväg om invändningen att inte alla skatter är stulna, säger Herren: “Även om ingenting går förlorat på detta sätt, är du då inte eländig för att du har blivit fastspikad av dina bekymmer över rikedom?” Det är därför han säger: Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara……

Må vi alla kämpa i Kristus för att säkra vår plats till höger om Fadern i Kristus. Amen

Förbarma Dig över oss, Herre, förbarma Dig över
oss. Svarslösa inför Dig, o Härskare, frambära vi
syndare denna bön till Dig: Förbarma Dig över oss.
Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Herre, förbarma Dig över oss, ty till Dig sätta vi vårt
hopp. Vredgas icke på oss över måttan och tänk icke på
våra överträdelser. Men se i nåd till oss även denna
stund och rädda oss från våra fiender, ty Du är vår Gud
och vi äro Ditt folk; alla äro vi Dina händers verk och
Ditt namn åkalla vi.
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amēn.